AKADEMİKOkulumuzda öğrencilerimizin eğitim ortamından yeterince yararlanabilmesi, kendini tanıması, geliştirmesi, karar verme, problem çözme becerilerini kazanabilmesi; zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlayabilmesi amacıyla; eğitsel rehberlik, kişisel rehberlik ve koruyucu-önleyici-geliştirici rehberlik hizmetleri sunulmaktadır.


Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi sadece sorunlara yönelik değil, gelişim süreçleri ile ilgili birçok konuda tüm öğrencilerimize hizmet vermektedir. Çalışmaları öğrenci merkezli olup, aile ve öğretmen işbirliğinin oluşturulması için gerekli ortamı hazırlar.


Öğrencileri hem sınıf ortamında hem de doğal ortamda davranışsal açıdan gözlemlemek amacıyla derslere girerek farkındalık sağlayıcı sınıf içi etkinlikler yapar. Ayrıca eğitim yılı başında belirlenen ders saatlerinde öğrencileri sınıfça oyun odasına alarak iletişim ve arkadaş ilişkileri anlamında değerlendirir, gözlemler.

 

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR:

 

Bireysel Rehberlik:


-Akademik başarı/ öğrenmeye ilişkin sorunlar


-Sosyal uyum


-Anne-baba-çocuk iletişimi


-Olumlu davranışlar geliştirme


-Sınav kaygısı ile baş etme


-Öfke kontrolü/ çatışma çözme becerileri


-Psikolojik sorunlar

SBS süreci Grup Rehberliği:


-Sınav kaygısı ile baş etme


-Sosyal beceri geliştirme


-Sorun çözme becerisi


-Verimli çalışma yöntemleri
 

-Etkili İletişim
 

-Akademik başarıyı arttırmaya yönelik motivasyon geliştirme

 

 

 

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR:            

 

 

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR:

 

-Bireysel görüşmeler


-Veli Destek çalışmaları


-Eğitici Seminerler -Bültenler

-Oryantasyon çalışmaları


-Eğitici seminerler


-Öğrenci ile ilgili akademik ve davranışsal açıdan paylaşımlar

 


Adres:Şehit Pilot Rasim İşeri Caddesi No:46

Bahçelievler / İSTANBUL
Tel: 0212 677 39 38

E-mail: info@melodianaokulu.com

 

www.okulbildir.com üyesidir.
Copyright © 2014 BMS PROJE | Tüm Hakkı Saklıdır.